Новини

ErP Директивата

25 Юни 2013

Техническа актуализация на въздушните завеси според ErP директивата.

ErP директивата, позната и като директива за Екодизайн, е инициатива на Европейския съюз, която цели да намали енергийното потребление и да постигне ограничаване на СО2 емисиите с 30% до 2020. Тази директива поставя изисквания за минималната енергийна ефективност на вентилаторите, и спазването им ще бъде задължително в рамките на Европейския Съюз.

След консултации със заинтересованите страни, и в ЕС и извън него, Европейският Съюз прие основните условия на директивата през юни 2010. Засегнати в нея са всички вентилатори с входяща мощност между 0,125kW и 500kW и са определени минималните нива на ефективност, които те трябва да трябва да постигнат.

СЕ знакът, поставен върху вентилаторите, ще показва съобразяването на производителите с директивата.

За Thermoscreens можем да гарантираме спазването на тези изисквания, чрез закупуване CE съвместими вентилатори от реномирани производители. Въпреки това, все още можем да използваме вентилатори, които не са СЕ съвместими като резервни части за продукти, които са инсталирани преди директивата да влезе в сила през януари 2013.

В бъдеще въвеждането на ErP директивата ще има значително въздействие върху Thermoscreens и селекцията на мотори и вентилатори, която правим за нашите продукти. Ние са се съобразили с изисквания от 2013 за всички наши продукти и в момента работим за намиране на решение за привеждане в съответствие за изискванията от фаза 2 на директивата до 2015. Това първоначално ще засегне онези продукти, които ще претърпят първият етап на промени започващ през април 2013 г., и втора фаза до 2015 г.

Кликнете тук за да видите останалите новини.