Защо да поставим въздушна завеса?

Как работи въздушната завеса?

Фигура 1: Врата без въздушна завеса

Figure 1: Doorway with no air curtain

Студеният въздух, влизащ отвън измества затопления от вътрешността на помещенията


Фигура 2: Врата с въздушна завеса без нагревател

Figure 2: Door way with ambient air curtain

Схемата показва ефективността на въздушната завеса за това да задържа затопления въздух вътре в стаята


Фигура 3: Врата с въздушна завеса с нагревател

Figure 3: Door way with heated air curtain

Ефективност при задържането на топлия въздух в стаята и затоплянето на студения


Преимущества

Комфорт : въздушните завеси осигуряват перфектна среда, независимо дали е нужно отопление, охлаждане или поддържане на стайната температура, като по този начин осигуряват идеална среда за вашите служители.

Политика на "Отворени врати" : отворените врати на магазините доказано привличат повече клиенти, като позволяват непрекъснато движение на хората.

Енергоспестяване : Въздушните завеси предлагат значително по-ниски разходи за енергия за отопление или охлаждане.

Предпазване / Чиста среда : въздушните завеси предпазват помещението от навлизане на прах, неприятни миризми, насекоми и замърсявания отвън.

Здраве и сигурност: Поставени в хладилно помещение, въздушните завеси на Thermoscreens със студен въздух чувствително намаляват навлизането на топъл влажен въздух, в случаите когато е нужно вратите да останат отворени – например при товарене и разтоварване. По този начин охладеният въздух остава вътре, а топлият – навън.

Лесна инсаталация: въздушните завеси са лесни не само за инсталиране, но и за поддръжка. Лесно и ценово ефективно решение за комфортна обстановка.


Инсталация

Важно е да се уверите, че въздушната завеса е по—широка от вратата, на която ще бъде поставена. Когато покрива цялата площ, завесата контролира навлизането на въздух и замърсявания и по-този начин поддържа идеална среда.

Installation

Ако желаете въздушната завеса да работи с максимална ефективност, то трябва да се уверите, че тя има достатъчен капацитет да покрие цялата височина на вратата, на която е монтирана. Само по този начин тя ще може адекватно да изпълнява ролята си на преграда от нежеланите студен въздух и замърсявания.

НАЧАЛО